Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula Informacyjna - RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „PORECO” Sp. z o.o., z siedzibą w Poraju, ul. Górnicza 21, zwana dalej Administratorem.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych - adres: iod@ugporaj.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wyznaczony właściwymi przepisami prawa.
  6. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-20
Data publikacji:2020-02-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6780