Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dzień wolny od pracy

27 listopada 2019

Informacja o wyborze oferty

29 lipca 2019

Zapytanie ofertowe

18 lipca 2019

Informacja

11 czerwca 2019

Informacja w sprawie interpelacji radnego Rady Gminy w Poraju Pana Leszka Lacha z dnia 13 maja 2019r.

16 maja 2019

W nawiązaniu do nieprawdziwych twierdzeń zawartych w interpelacji
radnego Rady Gminy w Poraju Pana Leszka Lacha z dnia 13 maja 2019r.
Poreco sp. z o.o. przedstawia oficjalne stanowisko Państwowego Zakładu
Higieny dotyczące rur cementowo-azbestowych:
https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2017/05/rury_azbestowo_cementowe_02.pdf
Stwierdzenia Pana radnego sugerujące, iż korzystanie z wody może
powodować ciężkie choroby, jest własną niepotwierdzoną żadnymi badaniami
interpretacją, która w naszym odczuciu może powodować jedynie
nieuzasadniony niepokój mieszkańców.
Pan radny próbuje również kwestować wyniki badań sanepidu. W tym miejscu
zapewniamy, że wszystkie badania odbywają się zgodnie z
procedurą a woda płynąca w naszym wodociągu jest bezpieczna i
ciągle kontrolowana. Nadmieniamy także, iż przez cały okres
funkcjonowania spółki wyniki badań wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Poraj były zgodne z normami.  Na naszej stronie dostępne są aktualne wyniki badań.

PREZES ZARZĄDU 
RAFAŁ KĘPSKI

 

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie interpelacji radnego Rady Gminy w Poraju Pana Leszka Lacha z dnia 13 maja 2019r.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PORECO” Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju, ul. Górnicza 21. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w „PORECO” Sp. z o.o. w Poraju jest możliwy jest pod adresem email iod@ugporaj.pl . 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) 6) Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH