Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PORECO” Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju, ul. Górnicza 21. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w „PORECO” Sp. z o.o. w Poraju jest możliwy jest pod adresem email iod@ugporaj.pl . 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) 6) Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

GOSPODAROWANIE WODĄ PITNĄ

29 czerwca 2017

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW ŻAREK LETNISKO O RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ PITNĄ ORAZ OGRANICZENIEM ZUŻYCIA WODY NA POTRZEBY INNE NIŻ SOCJALNO-BYTOWE.

DZIĘKUJEMY

PREZES ZARZĄDU
RAFAŁ KĘPSKI

Czytaj więcej o: GOSPODAROWANIE WODĄ PITNĄ